โครงการส่งน้ำใจต้านภัยหนาว มอบเครื่องกันหนาวให้กับพี่น้องชาวเขา